De functie en het belang van metadata

Wanneer je een digitale oplossing schaalt, zul je waarschijnlijk met metadata moeten werken. Meta betekent zoiets als hoger en verder en is een tamelijk onzichtbare abstractie. Het is informatie, in de vorm van gegevens, over andere informatie.

Metadata op stereofoto

Ik zal het begrip metadata duidelijker en tastbaarder maken door vergelijkingen te maken met onze dagelijkse wereld en vervolgens enkele digitale voorbeelden te belichten.

Een van de plaatsen waar de meeste metadata te zien is, is waarschijnlijk de supermarkt. Alle blikken, dozen, zakken enz. verbergen vaak de inhoud en dragen als zodanig metadata in de vorm van etiketten. Het etiket beschrijft meestal wat er in de verpakking zit, het merk, het gewicht en informatie of voorschriften over hoe het moet worden bewaard.

Informatie over wat er in de doos zit is een vorm van metadata.
Informatie over iets wat ergens in zit.

Hetzelfde gebeurt met boeken. De buitenkant van een boek bevat informatie over de werkelijke inhoud. Sommige zijn vrij duidelijk zoals een naam en een titel, maar vaak zie je de uitgever, uittreksels en afbeeldingen. En dan op de achterkant van het boek een herhaling van sommige gegevens om ze terug te vinden wanneer het boek tussen andere op een plank wordt gezet.

Digitale afbeeldingen en video

Ook digitale afbeeldingen en videobestanden gaan vergezeld van metadata. Metagegevens beginnen bij het bestand en een bestandsextensie die het formaat aangeeft. Maar ook in het digitale beeldbestand zelf zit metadata. Dit kan allerlei informatie zijn zoals cameramerk, type, diafragma, GPS-informatie, copyright. Om deze metadata uitwisselbaar en praktisch te maken zijn ze gestandaardiseerd. EXIF is de standaard voor afbeeldingen. Video heeft metadata gebundeld in het containerbestand voor de video.

Exif is een vorm van digitale metadata.
Exif-informatie over een afbeelding.

Webpagina’s en metadata

Pagina’s op het web hebben een unieke naam om ze te identificeren, maar ook het bestand zelf bevat metadata. Vrij gebruikelijk zijn titel, auteur, trefwoorden maar de metadata op een pagina kan vrij worden uitgebreid. Zoekmachines gebruiken deze metadata om de inhoud op te vragen, te sorteren en te rangschikken.

Metadata over en in een webpagina.
Metadata over een webpagina.

Sociale media en metadata

Ook wordt metadata gebruikt om webpagina’s te delen op sociale media zoals Twitter en Facebook. Deze informatie geeft de auteur of producent meer grip op wat er getoond wordt bij het delen op deze platforms. En selecteer een afbeelding met de juiste oriëntatie en beeldverhouding.

Voorbeeld van Twitter-kaart van deze post.
Twitter voorbeeldweergave gebaseerd op metadata.

Andere toepassingen van metadata

In principe hebben alle digitale objecten metadata. Soms hebben de metadata een officiële standaard, soms zijn ze meer losjes gedefinieerd en uitbreidbaar. Wanneer je iets in een collectie plaatst, zal je vaak gevraagd worden om metadata mee te delen. Een app naar een App Store, een foto die gedeeld moet worden.

Gegevens over een foto in Apple Photo (exif)
Metadata voor een foto in Apple Photos.

Orde scheppen en waarde toevoegen

Metadata is informatie over informatie en het dan deel uitmaken van het digitale object of eraan gekoppeld zijn. Meestal zal de metadata als een ijsberg zijn. Sommige informatie wordt getoond aan de gebruiker van het digitale object, de meeste zal onder de waterlijn blijven en gebruikt worden om orde te scheppen: sorteren, opslaan, rangschikken, groeperen.

Mijn ervaring is dat het toevoegen van metadata saai werk is, het vergt discipline, maar het levert echte waarde op met goede metadata.

Rob Hoeijmakers