Web3

  • Een indruk van Web3

    Een indruk van Web3

    Web3 is nog niet zozeer een feit maar meer een visie en kan misschien het best worden uitgelegd door te kijken naar wat Web1 en Web2 inhielden.